Privacyverklaring

Privacyverklaring Multicleaning Friesland

Multicleaning Friesland, gevestigd aan De Iisbaan 10-h 8731 DW te Wommels Friesland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Multicleaning Friesland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam,
  • evt. bedrijfsnaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het maken van een afspraak, of het sturen van een offerte.
  • Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen.
  • Je te informeren over aanbiedingen en acties.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Multicleaning Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Als je ons een vraag stelt per e-mail of webformulier: bewaar de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Alle e-mail correspondentie bewaaren wij permanent. We werken met goed beveiligde mail via een eigen domein.

Als je gebruik maakt van de diensten zoals bijv. rioolreinigingsservice, glazenwassen, gevelreiniging of zonnepanelenwassing: Dan hebben wij in een beveiligde omgeving je naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij permanent. Wij actualiseren deze gegevens niet.

Als je een factuur van ons hebt ontvangen:
Dan bewaren we je naam en adres minstens 7 jaar in onze database met facturen. Af en toe schonen wij ons adressenbestand op. Als wij denken nooit meer contact met je te hebben, verwijderen we gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Multicleaning Friesland verstrekt geen gegevens aan anderen. Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analysecookies die wij gebruiken:
Multicleaning Friesland analyseert van het verkeer over de site geanonimiseerd het aantal bezoekers en op welke manier ze de site gevonden hebben. Wil je dat jouw gebruik van de website niet mee wordt gerekend? Bezoek de site dan via een browser-modus die niet volgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Multicleaning Friesland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jijzelf bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@multicleaningfriesland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Multicleaning Friesland wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Multicleaning Friesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren je gegevens op een beveiligde online omgeving. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

×

Whatsapp

× Stuur ons een bericht!